När programvara kan rädda liv

 

INSIGHT Patient Flow Management är ett av kärnerbjudandena i vårt utbud av lösningar för integrerade arbetsflöden. Tack vare att vårdpersonal och räddningstjänst i Taipei agerade snabbt och fick maximal utdelning från sin INSIGHT-installation är programvara från Getinge nu med och räddar liv i Taiwan.

Bin Chou Lee.jpg          Foto: Dr Bin-Chou Lee, Director, Department of Emergency Medicine, framför INSIGHT-skärmarna i Taipei City Hospital

En ambulans tillkallades för en patient som drabbats av vad som visade sig vara en akut myokardiell hjärtinfarkt. När det livshotande tillståndet konstaterats med EKG i ambulansen, registrerades patienten direkt i INSIGHT-systemet medan han ännu befann sig i ambulansen.

Vårdpersonal på sjukhuset underrättades därmed omedelbart om att patienten var på väg in och hur allvarligt hans tillstånd var. Med den tidiga förvarningen, ett tillgängligt EKG från ambulansen och redan registrerad patientinformation i INSIGHT kunde sjukvårdspersonalen få värdefull tid för att förbereda sig för patientens ankomst och patienten kunde transporteras direkt till hjärtintensiven där ett team väntade, redo att behandla honom. Tack vare fantastiska insatser från läkare och sjukvårdare, som påbörjades redan innan ambulansen anlände till sjukhuset, kunde patientens liv räddas.

INSIGHT-installationen i Taipei är visserligen ett pilotprojekt, men det är ett mycket speciellt projekt eftersom det är det första som fokuserar på att upprätta ett strukturerat prehospitalt patientflöde för ambulanssjukvården. Det har utvecklats och lanserats i nära samarbete med räddningstjänstens brandkår i Taipei, som ansvarar för stadens ambulanssamordning och sköter alla akuta patienttransporter till sjukhusen. Med projektet har man lyckats upprätta tydliga, snabba och effektiva informationsflöden mellan ambulanstjänsten och två akutsjukhus, vilket ger smidiga och effektiva patienttransporter och i slutänden vård som bidrar till att liv kan räddas.

– Med den nya programvaran kan vården till patienterna effektiviseras. Hela samarbetet och den sömlösa övergången mellan ambulansvård och sjukhus är oerhört värdefullt för allmänheten, berättar dr Bin-Chou Lee, chef vid intensivvårdsavdelningen på Taipei City Hospital, Zhongxiao Branch.

Läs mer om våra lösningar för integrerade arbetsflöden.

*INSIGHT Patient Flow Management är inte kommersiellt tillgänglig i USA.