Świętujemy 90 lat budowy sterylizatorów

Czy Wiecie, że 90-letnie dziedzictwo firmy Getinge w dostarczaniu światowej klasy sprzętu do sterylizacji, rozpoczęło się od zmiany profilu działalności z podków dla koni oraz silników wiatrowych na parowary dla kuchni komercyjnych? Oto historia tego, jak firma, która rozpoczęła działalność w 1904 r. jako producent rolniczy w szwedzkiej wiosce Getinge, stała się światowym liderem w dziedzinie kontroli zakażeń.

Sterilizers 1200"Już w latach 20. ubiegłego wieku firma Getinge zaczęła zajmować się parowarami. Podobieństwo produktów ułatwiło nam drogę do rozszerzenia oferty o sterylizatory sprzętu medycznego. Pierwszy sterylizator parowy został wyprodukowany w 1932 roku” — mówi Harald Castler, który dołączył do firmy Getinge w 1988 roku, zajmując różne kluczowe stanowiska w dziale kontroli zakażeń, aż do przejścia na emeryturę w tym roku. Pełnił On również funkcję prezesa działu Life Science.

Sterylizatory w tamtych czasach miały cylindryczne komory z drzwiami na zawiasach i opierały się na prostym systemie grawitacyjnym zastępującym powietrze parą wewnątrz komory, podobnie jak wczesne sterylizatory firmy Getinge.

Gert Linder, który zaczynał jako technik serwisowy w Szwajcarii, został później szefem ówczesnego zakładu produkcyjnego małych sterylizatorów firmy Getinge w Skärhamn w Szwecji. Podczas wizyty serwisowej w klinice w mieście Vevey w 1972 roku znalazł jeden z tych pierwszych sterylizatorów z lat 30.

„Był nadal w pełni sprawny, ale jego technologia była już przestarzała” — wspomina Gert. „W tamtym czasie firma Getinge była pionierem w rozwoju technologii, udoskonalając proces sterylizacji. Kluczowe znaczenie ma usuwanie powietrza, a my już wtedy zaczęliśmy stosować systemy próżniowe. To był przełom, który dał światu nowoczesny sterylizator”.

Kontynuuje: „Rozwiązanie próżniowe umożliwia usunięcie powietrza nawet z najtrudniej dostępnych miejsc w narzędziach. W 1965 r. jako pierwsi na świecie zastosowaliśmy podciśnieniowe systemy usuwania powietrza w sterylizatorach blatowych”.

Dążąc do zwiększenia wydajności i przepustowości, firma Getinge była także pionierem w projektowaniu prostopadłościennych komór oraz stosowaniu drzwi przesuwnych.

„Sztywne kanały parowe zostały użyte jako „płaszcze” wokół komory prostopadłościennej, aby zachować jej kształt i zapewnić taką samą odporność na ciśnienie, jak w przypadku komory okrągłej. Drzwi przesuwne były bezpieczniejsze i zajmowały mniej miejsca niż te na zawiasach” — wyjaśnia Gert.

W 1965 roku firma Getinge została przejęta przez Electrolux. Przynależność do dużej firmy produkującej sprzęt AGD, posiadającej rozległą sieć międzynarodową, umożliwiła firmie rozszerzenie działalności poprzez zakup lokalnych producentów sterylizatorów. Pomogło to również utorować drogę do przejścia od zdecentralizowanej do scentralizowanej obsługi sterylizacji w szpitalach.

„Wcześniej duża liczba małych sterylizatorów znajdowała się w oddziałach na terenie całego szpitala. Byliśmy bardzo proaktywni w dążeniu do sterylizatorni centralnych (CSSD), która jest sercem obiegu materiałów sterylizowanych w szpitalach” — mówi Harald.

Obecnie w szpitalach panuje centralizacja, ale na rynkach takich jak gabinety stomatologiczne i lekarskie nadal używa się małych sterylizatorów.

Strategia polegająca na skoncentrowaniu się na dużych, scentralizowanych instalacjach doprowadziła do zamknięcia zakładu produkcyjnego w Skärhamn w 2014 r.

„Największy sterylizator, jaki produkowaliśmy przed zamknięciem fabryki, miał pojemność 100 litrów. Ten model jest do dziś obecny w ofercie sterylizatorów parowych firmy Getinge” — mówi Gert.

Skupienie się na reprocesowaniu artykułów sterylizowanych było głównym motorem ciągłego rozwoju. Dzięki rozszerzeniu oferty o dodatkowe rozwiązania, takie jak myjnie-dezynfektory, sprzęt do załadunku, wózki i oprogramowanie, firma Getinge stała się wiodącym dostawcą kompletnych rozwiązań dla sterylizatorni centralnych (CSSD).

Harald Castler podsumowuje: „To kompleksowe podejście sprawiło, że staliśmy się liderem na światowym rynku w dziedzinie kontroli zakażeń. Nasz sposób myślenia stał się punktem odniesienia dla organizacji całego przepływu artykułów sterylnych w szpitalu”.

Dowiedz się więcej o sterylizatorach Getinge >>

 

Ten artykuł jest częścią serii przedstawiającej 90-letnią historię budowania sterylizatorów przez Getinge. Celem tekstu jest dostarczenie informacji społeczności międzynarodowej spoza USA.

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Anna Appelqvist, wiceprezes ds. komunikacji korporacji
Telefon: +46 (0)10 335 5906
Email: 
anna.appelqvist@getinge.com

 

O Getinge
W przekonaniu, że każda osoba i każda społeczność powinna mieć dostęp do najlepszej możliwej opieki, firma Getinge dostarcza szpitalom oraz instytucjom naukowym produkty i rozwiązania mające na celu poprawę warunków klinicznych i optymalizację organizacji pracy. Oferta obejmuje produkty i rozwiązania dla intensywnej terapii, zabiegów sercowo-naczyniowych, sal operacyjnych, sterylnego reprocesowania oraz badań naukowych. Firma Getinge zatrudnia ponad 10 000 osób na całym świecie, a jej produkty są sprzedawane w ponad 135 krajach.