Życiowa pasja ratowania krytycznie chorych i przedwcześnie urodzonych dzieci

Przez 25 lat Edita Almonte pracowała jako terapeuta oddechowy i zarządzała różnymi obszarami opieki oddechowej, ratunkowej oraz intensywnej, w tym oddziałem intensywnej opieki noworodkowej (NICU). Obecnie należy ona do zespołu ds. zarządzania produktami firmy Getinge, który uczestniczy w pracach nad budową respiratorów. Takich jak te, z którymi pracowała, by ratować życie krytycznie chorych i przedwcześnie urodzonych dzieci.

Edita 1200x600

Edita Almonte czasami zadaje sobie pytanie, czy to przypadkiem nie jest sen. Tak bardzo czuje się spełniona w swojej dotychczasowej podróży zawodowej.

„Jestem wyszkolonym i doświadczonym terapeutą oddechowym. W ciągu 25 lat pracy na oddziale intensywnej opieki noworodkowej, zarządzałam i współpracowałam z innymi pracownikami służby zdrowia, aby pomóc w diagnozowaniu różnych zaburzeń płuc i oddychania oraz zalecać odpowiednie metody leczenia. Tam, gdzie było to konieczne, decydowałam o podłączeniu pacjentów, którzy nie mogli oddychać samodzielnie, do respiratorów i urządzeń do sztucznego oddychania” — wyjaśnia Edita.

Od zawsze pasjonowała się pomaganiem innym, zwłaszcza tym, w stanie krytycznym. I pomimo wyzwań w systemie ochrony zdrowia, takich jak duże obciążenie pracą czy brak kadr, uważa to za jeden z najwspanialszych zawodów.

„Ilość czy rodzaj pracy może być intensywna i wyczerpująca, ale widok uratowanej osoby czy pacjenta, którego stan zdrowia się poprawia, jest bardzo satysfakcjonujący. Radość z ratowania życia jest nie do opisania. Pasjonuje mnie również używanie najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii, nie tylko do ratowania życia, ale także do poprawy wyników długoterminowych.”

Edita opisuje oddział intensywnej opieki medycznej jako wysoce wyspecjalizowany obszar, w którym zespół neonatologów, pielęgniarek, terapeutów oddechowych oraz innych pracowników służby zdrowia, ściśle współpracuje, aby opiekować się wszystkimi chorymi dziećmi; od bardzo małych i wrażliwych wcześniaków do chorych noworodków urodzonych w terminie.

„Terapeuci oddechowi na OIOM-ie zajmują się sztucznymi drogami oddechowymi, wentylują i przeprowadzają resuscytację noworodków bliskich śmierci. Jest to trudne, zajmujące i stresujące, ponieważ noworodki są najtrudniejszymi pacjentami jeśli chodzio o wentylację. Są bardzo małe, delikatne, a ich stan może się szybko zmieniać, dlatego wymagają dokładnej oceny, ciągłego monitorowania i fachowego zarządzania, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia oczu, płuc, mózgu oraz innych ważnych narządów.”

Edita ma wiele wspomnień z pracy na OIOM-ie, których nigdy nie zapomni.

„Szczególnie bliskie memu sercu jest wspomnienie reanimacji mojej siostrzenicy. Urodziła się przedwcześnie, ważyła zaledwie 800 gramów, ale przeżyła.”

Pięć lat temu Edita przyniosła całą swoją wiedzę i doświadczenie do stołu kreślarskiego, kiedy dołączyła do Getinge jako Global Clinical Applications Manager. Obecnie jest częścią zespołu, który wprowadził na rynek wentylatory Servo oraz przełomową technologię neuronalnie wspomaganego oddechu (NAVA).

„To bardzo motywujące, że mogę wnieść swoje doświadczenie i wiedzę z perspektywy użytkowniczki w rzeczywisty rozwój produktu. Naszym celem jest zapewnienie najlepszej, najbezpieczniejszej i najdelikatniejszej wentylacji na OIOM-ie na każdym etapie procesu chorobowego oraz skupienie się na krótko- i długoterminowych wynikach.”

Kontynuuje:

„Najbardziej zdumiewające jest to, że produkty, które opracowaliśmy, pomagają ratować pacjentów i ułatwiają pracę fantastycznemu personelowi oddziałów intensywnej terapii w szpitalach na całym świecie.”

Więcej informacji o respiratorach Getinge

Więcej informacji na temat wentylacji NAVA

O Edicie Almonte:

Edita Almonte posiada tytuł magistra administracji opieki zdrowotnej, jest zarejestrowanym terapeutą układu oddechowego (RRT) oraz specjalistą ds. noworodków i pediatrii (NPS). Jest aktywnym i międzynarodowym członkiem American Association for Respiratory Care (AARC) oraz członkiem zarządu Canadian Journal for Respiratory Care.