Cel: by do 2025 roku stać się neutralną firmą pod względem emisji CO₂

W dniu dzisiejszym firma Getinge ogłosiła zamiar przekształcenia się do 2025 roku w firmę neutralną pod względem emisji CO₂. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stopniowe zmiany w kilku obszarach. Wpisuje się to w podejście firmy, jakim jest przyczynianie się do zrównoważonej opieki zdrowotnej zarówno pod względem ekologicznym, jak i społecznym.

sustainability_b88a8072

Aby zapewnić długoterminowe tworzenie wartości i konkurencyjność, zrównoważony rozwój stanowi integralną część naszej organizacji. Każdego dnia aktywnie pracujemy nad zminimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko. Firma Getinge jest zaangażowana w realizację celów Porozumienia Paryskiego dotyczących ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a obecnie podjęła decyzję o osiągnięciu neutralności pod względem emisji CO₂ do 2025 roku.

"W 2012 roku zaczęliśmy zmieniać wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia, stosując nasze zasady EcoDesign" - mówi Mattias Perjos, prezes i dyrektor generalny. "Obejmuje to wszystkie etapy, od momentu wydobycia surowców, po produkcję, dystrybucję i użytkowanie, aż do recyklingu i utylizacji. Teraz posuwamy się o krok dalej, czyniąc wszystko neutralnym pod względem emisji CO2".

Jednym z produktów zbudowanych w oparciu o zasady EcoDesign jest model S-8668T w myjniach-dezynfektorach serii 86. Dzięki dostępnej dla modelu S-8668T technologii wielozadaniowej turbo, czas przetwarzania można skrócić nawet o 25%, a tym samym zmniejszyć ogólne zużycie energii, wody i środków chemicznych.

"Naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań, aby dostarczać klientom bezpieczne i zrównoważone produkty", kontynuuje Mattias Perjos. "W naszej ofercie znajduje się obecnie szereg produktów, takich jak sterylizator parowy GSS610H, lampa chirurgiczna PowerLED II czy rodzina aparatów do znieczulania Flow, które bazują na naszym podejściu EcoDesign".

Równie ważna jest praca firmy Getinge nad znacznym ograniczeniem emisji CO₂ w procesie produkcji. W latach 2010-2018 emisja bezpośrednia i pośrednia została zmniejszona o 29% (tona CO₂/MSEK).

Aby osiągnąć nowy cel, jakim jest stanie się firmą neutralną pod względem emisji CO2, firma Getinge podjęła różne działania. Przejście na odnawialne źródła energii (zielona energia elektryczna) czy zainwestowanie w zielone certyfikaty to tylko niektóre z przykładów. Równie ważna była także aktualizacji floty pojazdów, analiza procedur podróży czy znalezienie nowych, inteligentnych alternatyw logistycznych.

"Decyzja o staniu się firmą neutralną pod względem emisji CO₂ za pięć lat jest dla nas naturalnym krokiem i będzie stanowić część działalności całej organizacji" - mówi Mattias Perjos. "Będziemy stale analizować i usprawniać nasze działania związane z wysiłkami na rzecz ochrony środowiska, tak aby zapewnić osiągnięcie tego celu w 2025r”.

Działania podejmowane przez firmę Getinge w tym zakresie, zostaną zatwierdzone zewnętrznie, przez niezależnego audytora, firmę PwC. Aby dowiedzieć się więcej na temat bieżących działań firmy Getinge w zakresie zrównoważonego rozwoju, odwiedź witrynę Sustainability Update Report 2019.