Getinge angażuje się w inicjatywę Science Based Targets

Getinge angażuje się w inicjatywę Science Based Target i dąży do tego, aby stać się firmą o zerowej emisji netto jako kolejny krok na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zostanie firmą neutralną pod względem emisji CO do 2025 roku.

Sunset

Getinge aktywnie pracuje nad zmniejszeniem swojego negatywnego wpływu na środowisko oraz dąży do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomów przedprzemysłowych oraz do osiągnięcia neutralności CO₂ do 2025 roku.

„Zaangażowanie w realizację inicjatywy Science Based Target jest dla nas kolejnym naturalnym krokiem” — mówi Magnus Lundbäck, wiceprezes wykonawczy ds. zrównoważonego rozwoju w Getinge. „To dobry sposób na zwiększenie transparentności w odniesieniu do naszego zaangażowania oraz postępów. Firma Getinge dąży do tego, aby stać się neutralną pod względem emisji CO oraz opracowała specjalne działania zmierzające do osiągnięcia tego celu. Na przykład przejście na odnawialne źródła energii w produkcji oraz inwestycje w ekologiczne certyfikaty, zmiana floty pojazdów/procedur podróży oraz znalezienie nowych, inteligentnych alternatyw logistycznych.”

Program zrównoważonego rozwoju Getinge został ponownie zdefiniowany i rozszerzony w 2020 roku. Firma ogłosiła również, że zamierza do 2025 roku zostać firmą neutralną pod względem emisji CO₂. W porównaniu z rokiem poprzednim firma Getinge odnotowała na koniec 2020 roku:

  • 14% redukcji emisji COz produkcji
  • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 8% z 36% do 44%.
  • 7% więcej odpadów pochodzących z recyklingu w produkcji. Łącznie 90% wszystkich odpadów z produkcji zostało poddanych recyklingowi.

Więcej informacji o działaniach Getinge na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć w Raporcie zrównoważonego rozwoju 2019.

Informacje o inicjatywie Science Based Targes

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to współpraca między CDP, United Nations Global Compact (UN Global Compact), World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF). Jest to jedno z naszych zobowiązań w zakresie koalicji biznesowej. Inicjatywa ta promuje wyznaczanie celów w oparciu o wiedzę naukową jako skuteczny sposób zwiększania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Cele oparte o wiedzę naukowej to cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są zgodne z poziomem dekarbonizacji wymaganym do realizacji Porozumienia Paryskiego — ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.

 

About Getinge

W przekonaniu, że każda osoba i każda społeczność powinna mieć dostęp do najlepszej możliwej opieki, firma Getinge dostarcza szpitalom oraz instytucjom naukowym produkty i rozwiązania mające na celu poprawę warunków klinicznych i optymalizację przepływu pracy. Oferta obejmuje produkty i rozwiązania dla intensywnej terapii, zabiegów sercowo-naczyniowych, sal operacyjnych, sterylizacji oraz badań naukowych. Firma Getinge zatrudnia ponad 10 000 osób na całym świecie, a jej produkty są sprzedawane w 135 krajach.