Getinge Assured Express Incubator

Inkubator Getinge Assured Express Incubator został zaprojektowany do monitorowania sterylizacji w procesach parowych i VH2O.getinge-assured-express-incubator (1)-1

Inkubator Getinge Assured Express Incubator odczytuje wyniki inkubacji poprzez zmiany
fluorescencyjne wskaźników biologicznych Getinge Assured Superfast 20 Biological Indicator przy temp. 56-60°C w czasie 20 minut.

Wymiary inkubatora: 255 × 220 × 108 mm

Charakterystyka działania
Zakres działania:
• Temperatura inkubacji: 56-60°C
• Zasilanie AC: 100~240 V, 1,5 A, 50/60 Hz
• Wyjście DC: 12 V, 300~6000 mA
• Czas inkubacji: 20 minut

Ograniczenia związane ze środowiskiem
Przechowywanie: 5 do 45°C oraz 10-90% wilgotności względnej bez kondensacji.

Informacje zamówieniowe
Express Incubator: 6005500574 (numer katalogowy)

Właściwości fizyczne:
Express Incubator ma 8 cel inkubacyjnych służących do umieszczania fiolek wskaźnika poddanych ekspozycji jak również do kontroli pozytywnej dla wskaźnika nie poddanego ekspozycji. Na wyświetlaczu LCD jest wskazywany stan pomiaru celi inkubacyjnej, a w razie błędu zostanie on wyświetlony pod numerem celi inkubacyjnej.

PRS023_01_PL - Getinge Assured Express Incubator
Getinge Infection Control AB, P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden