Kompleksowe podejście do informacji tworzy cichszy i bezpieczniejszy OIT

Oprócz mniej stresującego środowiska dla pacjentów i ich bliskich, Erik Koomen, anestezjolog i lekarz pediatra w Akademickim Centrum Medycznym w Utrechcie w Holandii, postrzega Cichy Oddział Intensywnej Terapii (OIT) również jako ważny krok w kierunku lepszych warunków pracy dla pracowników służby zdrowia. Strategia polega na zastosowaniu kompleksowego podejścia, podobnego do tego, które stosuje się w lotnictwie komercyjnym, w celu wyeliminowania przeciążenia informacyjnego i alarmowego zmęczenia.

Quiet ICU main image 1200x600-1

"Zamiast każdego pojedynczego alarmu przy łóżku pacjenta, sygnały powinny być zintegrowane, uszeregowane pod względem ważności i zoptymalizowane we wszystkich urządzeniach, do których podłączony jest pacjent. Podniesie to jakość alarmów, zoptymalizuje przepływ pracy i zmniejszy samą liczbę sygnałów" - mówi Erik Koomen. 

Nowoczesny OIT wykorzystuje dużą liczbę urządzeń medycznych Koomen 2do monitorowania pacjentów, podawania leków i wentylacji mechanicznej. Ponieważ jednak wszystkie te urządzenia generują alarmy niezależnie od siebie, bez koordynacji i ustalania priorytetów, kakofonia grozi pominięciem ważnych alarmów wśród pozostałych, niepokojąc jednocześnie pacjentów i odwiedzających ich bliskich.

Problem ten został podkreślony w niedawnym badaniu przeprowadzonym w USA, gdzie w jednym szpitalu wyposażonym w 77 łóżek intensywnej terapii, w ciągu jednego miesiąca zarejestrowano 2 558 760 unikalnych alarmów fizjologicznych1

"We współczesnym lotnictwie skrupulatny system alarmów dla pilota obejmuje wszystkie systemy samolotowe. Alarmy są umieszczane w hierarchii, a wiele zdarzeń jest zgłaszanych na ekranie tylko jako "przestrogi" lub "zalecenia", ale bez żadnych alarmów dźwiękowych", wyjaśnia Erik. "Pozwala to pilotom skupić się na pilotowaniu samolotu, a nie być stale rozpraszanym przez alarmy".

Erik kontynuuje: "Przekładając to podejście na środowisko OIT, zastanawialiśmy się, jakie informacje są niezbędne do zrozumienia tego, co dzieje się z naszymi pacjentami, abyśmy mogli zapewnić im bezpieczeństwo i komfortowe warunki powrotu do zdrowia. Kiedy jest to bezpieczne, informacje mogą być ukryte lub zgłaszane w formie cichych powiadomień, tworząc uzdrawiające i ciche środowisko dla pacjenta".

Wspólnie z partnerami branżowymi, firma Getinge wdrożyła koncepcję, która przedstawia zalety Cichego Oddziału Intensywnej Terapii. Dźwięk alarmu w sali chorych bez obecności pracownika służby zdrowia jest niepotrzebnym zakłóceniem dla pacjentów i ich rodzin. Zamiast tego, powiadomienia powinny być przesyłane bezpośrednio do właściwego odbiorcy.

"Odejście od sytuacji niezależnego urządzenia będzie wymagało współpracy pomiędzy zaangażowanymi stronami. Podobnie jak piloci i inżynierowie zebrali się, aby zaprojektować kokpit w nowoczesnym samolocie, tak samo pracownicy służby zdrowia, pacjenci, producenci urządzeń i organy regulacyjne muszą współpracować w celu stworzenia Oddziału Intensywnej Terapii, w którym wszystkie urządzenia są połączone w jedną sieć. Dzięki temu informacje o pacjentach będą mogły być skutecznie integrowane, a priorytety ustalane i optymalizowane", mówi Erik.

"Jeśli uda nam się to osiągnąć, podniesiemy jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem oraz poprawimy warunki pracy personelu medycznego".

Dowiedz się więcej o Cichym Oddziale Intensywnej Terapii.

Drew BJ, Harris P, Zegre-Hemsey JK, et al. Insights into the problem of alarm fatigue with physiologic monitor devices: a comprehensive observational study of consecutive intensive care unit patients. PLoS One 2014;9:e110274