Almedalen 2019: "Samverkan - Från visioner till framgångsrika satsningar"

Under almedalsveckan arrangerade Getinge och Region Västerbotten seminariet "Samverkan - Från visioner till framgångsrika satsningar". Diskussionerna handlade om hur samarbetsformer mellan offentlig sektor och näringsliv kan bidra till ökad innovationskraft för att möta utmaningar inom hälso- och sjukvården. Ta chansen att lyssna i efterhand!

CUsersu4003864DesktopGetinge - Seminarie - Block 1
CUsersu4003864DesktopGetinge - Seminarie - Block 2
CUsersu4003864DesktopGetinge - Seminarie - Block 3