Anestesins ABC och Getinges lösningar

För många människor är tanken på narkos – det vill säga anestesin – inför operationen minst lika oroande som själva det kirurgiska ingreppet. Då är det viktigt att känna till att generell anestesi är en mycket säker procedur, och att Getinges maskiner är konstruerade för att erbjuda högkvalitativ ventilation under narkosen.

Anesthesia 1200x627

Ordet anestesi kommer från grekiskan och betyder ”utan känsla”, ett i princip medicinskt inducerat komatöst tillstånd som är något helt annat än naturlig sömn. Narkos har använts i stor utsträckning sedan 1842 då Crawford Long gav en patient eter och därigenom lyckades utföra den första smärtfria operationen.

De läkemedel som gör patienten medvetslös och oemottaglig för smärta administreras av en anestesiolog – narkosläkare – eller en anestesisjuksköterska, vars uppgift också är att övervaka patientens vitalparametrar och andning.

På det hela taget är generell anestesi väldigt säker, även för mycket sjuka patienter. Trots detta finns utmaningar med hela processen, och Getinges utvecklingsarbete fokuserar på att hitta lösningar på dem.

Anestesi i ett nötskal

Anestesi inleds med induktionen då patienten sövs, i de flesta fall genom intravenös administration av smärtstillande och sömnmedel. Så snart patienten har somnat styr anestesiologen andningen genom att ventilera henne eller honom manuellt.

Om den planerade operationen kräver detta används muskelavslappnande läkemedel för att blockera patientens motoriska aktivitet. Andningen etableras genom att föra in en endotrakealtub i luftstrupen. Ventilatorn i anestesimaskinen börjar nu andas åt patienten samtidigt som maskinen tillför den gas som gör att patienten fortsätter att sova.

Medan operationen pågår fokuserar anestesiologen framför allt på att övervaka vitalparametrar och anpassa den mekaniska ventilationen, dosering av anestesimedel och läkemedelsadministrationen efter patientens behov.

Fokus på bättre utfall

Mikael Petrini 300x200– Våra lösningar fokuserar på att göra anestesiologens arbete mindre hektiskt. Ökad automatisering gör att narkosläkarna kan ägna större uppmärksamhet åt patienten. Målet är förstås att bidra till bättre utfall genom att hjälpa till att förhindra komplikationer både under och efter operationen, säger Mikael Petrini, Global Clinical Applications Manager på Getinge.

Getinges anestesimaskin Flow-i gör det möjligt för läkaren att fortlöpande anpassa och förbättra proceduren baserat på den aktuella situationen samtidigt som patientens tillstånd förblir stabilt. Den är lämplig för alla typer av patienter, allt från för tidigt födda till mycket gamla och även kraftigt överviktiga.

Nyligen fick Flow-i sällskap av den kompakta Flow-c, och snart tillkommer också Flow-e med mer utrymme för extra utrustning. Mikael förklarar:

– De nya modellerna ger kunderna större valfrihet. Båda erbjuder samma ventilatoreffekt som den mest avancerade Flow-i, men har i övrigt mer grundläggande egenskaper som gör att kunderna kan välja mellan olika alternativ och skapa en maskin som är skräddarsydd för dem och deras behov.

Getinges maskiner har flera banbrytande egenskaper, till exempel den automatiska funktionen för lungrekrytering som motverkar atelaktas, ett tillstånd som innebär att alveolerna (små lungblåsor) har kollapsat i delar av lungorna. Detta är ett tillstånd som drabbar 90 % av alla patienter som sövs med narkos och som kan leda till postoperativa lungkomplikationer.

Unikt hypoxiskyddssystem

– Vi är dessutom de enda som erbjuder ett aktivt hypoxiskydd, en funktion som identifierar otillräcklig syresättning genom att mäta koncentrationen i den gas som patienten andas in. O2Guard ingriper automatiskt om nivån faller under 21 %. Detta är ett viktigt framsteg för patientsäkerheten, förklarar Mikael.

En annan viktig funktion är Automatic Gas Control (AGC). Den ger läkarna ett slags ”farthållare” som erbjuder en automatisk och säker anestesi med lågt flöde samtidigt som patienten löper mindre risk för under- och överdosering. AGC minskar mängden inhalationsanestetika som går till spillo, något som bidrar till den globala uppvärmningen och påverkar ozonskiktet, och därmed blir anestesiologens arbete dessutom mer miljövänligt.

– Användarupplevelsen är mycket viktig för oss när vi utvecklar våra anestesimaskiner. Det gäller både externa funktioner och gränssnitten till samtliga funktioner, inklusive de allra mest avancerade som exempelvis lungrekrytering och AGC, säger Mikael Petrini avslutningsvis.

Flow-e, det senaste tillskottet i Getinges familj med Flow-anestesimaskiner, kommer att lanseras 2019. Håll utkik!

Läs mer om Getinges Anestesimaskiner