Att rädda patienter med hjälp av Getinges intra-aortic ballongpumpar är hans vardag

Dr. Felipe Gallego tjänstgjorde vid InCor (Instituto do Coração do Hospital da Clínicas da FMUSP) då klinikens vd-assistent en dag kom in med sin far. Han hade bröstsmärtor, som visade sig vara en massiv hjärtinfarkt med hjärtstillestånd. Felipe och läkarlaget lyckades rädda patienten genom att använda Getinges intra-aortic ballongpump.

Dr Galego

Efter att plötsligt ha drabbats av stark bröstsmärta transporterades patienten till InCor, en allmän vårdklinik i São Paulo, Brasilien, där de flesta patienter kommer in i kritiska tillstånd med akuta syndrom. InCor är ett av världens tre största kardiologicentra när det gäller vårdvolym och antal samlade kardiologiska specialiteter. Den här patienten var faktiskt fadern till klinikens vd-assistent, och vid ankomsten fick han ett hjärtstillestånd i kateteriseringslabbet då ett av de stora kranskärlen var helt blockerat.

– Jag begärde omedelbart in Getinges intra-aortic ballongpump (IABP). Mitt team är fullt utbildat för enheten och katetrarna då de är lätta att använda och har hög säkerhetsprofil, berättar Felipe Gallago, läkare och chef för avdelningen för akuta hjärtsjukdomar vid InCor. – Inom några minuter hade vi satt in mottrycksbehandling, vilket gjorde att han kunde hållas vid liv medan vi öppnade det blockerade kranskärlet.

Han fortsätter:

– Min uppfattning är att denna snabba insats var avgörande för hjärtats återhämtning eftersom behandlingen har två stora fördelar – den underlättar den koronara perfusionen, samtidigt som den minskar belastningen på hjärtat. Viktigast för mig var att underlätta blodgenomströmningen eftersom de flesta patienter med det här symtomet riskerar att dö till följd av kardiogen chock.

Dr. Gallego är nöjd med att de vet att flera intra- aortic ballongpumpar och katetrar alltid finns tillgängliga vid InCor, så att de kan ge fullgod kardiovaskulär hjälp till alla kritiskt sjuka patienter som kommer dit varje dag.

– Att ha ett enkelt, säkert och verksamt behandlingsalternativ är avgörande för oss som vårdgivare. Och som garanti för att vi alltid ger den bästa och tryggaste behandlingen får vi kontinuerligt stöd av Getinge genom en för ändamålet specialiserad träning för våra läkare och sjuksköterskor.

Idag, flera år efter hjärtinfarkten, mår patienten bra och lever ett normalt liv.

– Nyligen kom han och besökte oss på kliniken, och jag måste säga att hans allmänna hälsotillstånd är fantastiskt, med tanke på hur allvarlig hans hjärtsjukdom var. Hans dotter betraktade honom i princip som död, men idag mår han mycket bra.

Det bästa med det här jobbet, enligt dr. Gallego, är att se den positiva utgången för svårt sjuka patienter, att se dem stabiliseras och bli bättre.

– Det finns inget bättre än att ge en människa en chans att överleva. IABP är för oss det viktigaste mekaniska cirkulationsstödet, och de är centrala i vårt arbete.”

Läs mer om Getinges intra-aortic ballongpumpar