Getinge hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att reducera antalet endoskoprelaterade infektioner

Getinges engagemang för att rädda liv och för att trygga patienternas säkerhet inkluderar även endoskopiska procedurer. Även om flexibla endoskop i jämförelse med traditionella kirurgiska instrument involverar en ökad risk för infektion hos patienten finns det åtgärder som kan vidtas för att undvika potentiella hälsorisker. T-DOC Endo hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att reducera endoskoprelaterade infektioner genom att säkerställa korrekt hantering av de komplexa endoskopen.

T-DOC-staff-discuss-T-DOC-dryer-info-overview-001-GLOBAL

Getinge ger hälso- och sjukvårdspersonalen en komplett lösning för hantering av endoskoprelaterade infektionsutmaningar. T-DOC Endo säkerställer regelefterlevnad samt korrekt hantering av dessa komplexa endoskop, och i slutändan förbättrar lösningen säkerheten både för patienter och personal.

T-DOC Endo genererar full spårbarhet och dokumentation som visar att samtliga endoskop har behandlats på ett korrekt vis. Utöver detta sammanställer lösningen även en redovisning över samtliga patienter, maskinprocesser och åtgärder som endoskopet kommer i kontakt med.

Med många alternativ för rapportering och statistik hjälper T-DOC användarna att basera sina procedurer på bästa praxis och faktiska data. Användarna förses även med tydlig vägledning via det intuitiva användargränssnittet som säkerställer att valda hanteringssteg och endoskopprocedurer följs, vilket i slutändan förbättrar säkerheten både för patienter och personal.

– Flexibla endoskop används i stor utsträckning världen över, både för diagnostiska och terapeutiska procedurer. Det handlar om smarta instrument som i jämförelse med exempelvis invasiv kirurgi besparar patienten onödig smärta och besvärlig återhämtning, säger Niels Mosekjær Madsen, produktlinjechef för T-DOC på Getinge. – Dessutom kan kostnaden för procedurerna vara lägre jämfört med andra alternativ.

Emellertid involverar procedurer med flexibla endoskop i och med exponeringen av mikroorganismer, sekret och blod från andra patienter en ökad infektionsrisk jämfört med traditionell kirurgi. Flexibla endoskop innehåller små, sammankopplade interna kanaler som kräver noggrann och grundlig rengöring samt desinfektion i enlighet med tillverkarens anvisningar och industrins riktlinjer.

En annan faktor som ökar infektionsrisken är att de varierande lokala, nationella och internationella föreskrifterna avseende krav om sterilisering av samtliga medicintekniska produkter, inklusive kirurgiska instrument, inte gäller för endoskop.

– Eftersom endoskop betraktas som halvkritiska produkter har de endast kravet att vara högkvalitativt desinfekterade. Det gäller även de endoskop som används för biopsier där vävnadsprover tas från patientens slemhinnor. Ändå kommer endoskopet i direktkontakt med provmaterial som kan utgöra en infektionskälla och i slutändan orsaka korskontaminering patienter emellan, fortsätter Niels.

Lär mer om: Getinges lösning för endoskophantering T-DOC Endo , AER, tork- och förvaringsskåp  och lågtemperaturautoklaver lämpade för endoskop .

 

Fakta

Flera yrkesförbund och standardiseringsorganisationer har publicerat riktlinjer för rengöring och desinfektion av endoskop, men de avhandlar mestadels ämnen som hantering, utgångstider, förvaring och transport – inte sterilisering. Sterilisering ger en större säkerhetsmarginal eftersom det både resulterar i en högre grad av bakterieavdödning än högkvalitativ desinfektion och på ett effektivt vis inaktiverar samtliga bakteriesporer.[i] Även om det inte är ett krav bör sjukhusen när det är möjligt och praktiskt genomförbart sterilisera flexibla och halvstyva endoskop i lågtemperatur- eller ångsterilisatorer för att förbättra rutinerna för infektionsprevention.[ii]

[i] Gastrointestinal Endoscopes: A Need to Shift from Disinfection to Sterilization, Rutala, Weber. JAMA 2014. 312: 1405–1406

[ii] ANSI/AAMI ST91 2015: Flexible and semi-rigid endoscope reprocessing in healthcare facilities