Getinge ingår partnerskap med Scania

Getinge har ingått en tillfällig överenskommelse med Scania CV AB avseende personalsupport under 2020. Fram till årets slut kommer Getinge att temporärt hyra in ett begränsat antal personer ur Scanias personalstyrka som ska supportera den nödvändiga upprampningen av ventilator-produktion på Getinges tillverkningsanläggning i Solna.

Solna 1

Den 17 mars samt 6 april annonserade Getinge en ökad produktion av ventilatorer för intensivvårdsavdelningar. För att säkerställa en smidig produktionsupprampning har Getinge ingått en överenskommelse med Scania vilken innebär tillfällig inhyrning av personal från Scania för att stötta upprampningen i produktion av ventilatorer. Det gäller framförallt support till Getinges leverantörer i upprampning av deras produktion, men också att hjälpa till att bygga ventilatorer, vilket tidigare har kommunicerats av Scania.

”Det gläder mig att vi kan ingå detta partnerskap med Scania”, säger Elin Frostehav, Vice President Critical Care på Getinge. ”Samarbetet är fördelaktigt för båda företagen eftersom att Getinge kan erbjuda tillfälligt arbete för den permitterade personalen medan Scania kan dela sin erfarenhet och kunskap inom logistikflöden ute hos våra leverantörer”.

Partnerskapet gäller mellan den 1 april och 31 december 2020. Uppskattningsvis kommer cirka 30 personer att tillfälligt gå över från Scania till Getinge.

Getinge välkomnar alla typer av samarbeten som kan bidra till en hållbar produktion och ser mycket positivt på att så många företag och organisationer hör av sig och vill bidra till att hjälpa vårdgivare att rädda liv.

Mediakontakt
Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: 0734 244 527
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com  

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.