Getinge introducerar nya insatskorgar för DPTE® Beta-behållare i rostfritt stål

Getinge introducerar nu ett nytt sortiment av insatskorgar till DPTE® Beta-behållarna i rostfritt stål, som är utformade för effektiv in- och urlastning i ett sterilt område. Insatskorgarna stabiliserar godset inuti behållarna medan de överförs och steriliseras.dpte-beta-stainless-steel-container-racks-1200-600

– Det nya sortimentet av insatskorgar gör att vi kan vara mer flexibla och bättre kan leva upp till olika kundkrav, säger Anis Kara, Product Line Manager. Tack vare alla de olika utförandena hos insatskorgarna kan användarna lasta, sterilisera och lasta av utrustning och komponenter på ett säkert sätt. Godset hålls säkert på plats inne i behållaren, vilket gör att ångan kommer åt överallt och att inga dolda områden finns under autoklavering.

De återanvändbara DPTE® Beta-behållarna i rostfritt stål är konstruerade för ångsteriliseringsprocesser. Den stabila mekaniska utformningen tillåter en säker överföring av tunga och komplexa komponenter.

Beta-behållarna finns i fyra klasser – standard, semistandard, konfigurerbara och anpassade – och de kompletteras av det nya sortimentet av insatskorgar i rostfritt stål, vilket öppnar upp för en mängd olika lösningar.

Förutom insatskorgar med glid-, teleskop- och rullsystem kan insatskorgarna även helt och hållet anpassas och konfigureras.

– Den konfigurerbara insatskorgen är en extremt flexibel lösning. Med hjälp av flyttbara passbitar och stift kan den rymma komponenter i olika former och storlekar. Det gör att den kan anpassas till ett nästan oändligt antal olika slags utrustningskomponenter, förklarar Anis.

Getinges DPTE® Beta-behållare omfattar även versioner av PE (polyeten) för flergångsbruk som kan steriliseras med gammastrålning.

För engångsbruk är DPTE-BetaBag® en av Getinges mest populära produkter inom Life Science-sektorn. De flexibla påsarna finns i olika material och dimensioner och används i allt större utsträckning inom läkemedelsindustrin för att förflytta föremål in i och ut ur ett aseptiskt område, till exempel en isolator för steriltestning eller en fyllningslinje i en isolator.

– Valet mellan en påse eller en behållare styrs av ett antal faktorer, till exempel vilket slags gods som överförs, steriliseringsmetod före överföringen, produktionshastigheter, volymer, och processbehov. Vårt mål är att erbjuda en säker lösning för alla kunder, avslutar Anis Kara.

Läs mer om Getinges DPTE® Beta-behållare i rostfritt stål och det nya sortimentet av insatskorgar >>