Getinges livräddande lösningar för ECMO

Det nya coronaviruset COVID-19 har inte bara ökat behovet av avancerade ventilatorer utan även för extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), som är ett sätt att förse kroppen med syre när patientens lungor inte själva kan klara av uppgiften. Getinges enheter för ECMO är utformade för att hålla allvarligt sjuka patienter vid liv samtidigt som de ger deras skadade lungor tid att återhämta sig.

Product news ECMO 1200x600

Allvarliga symptom orsakade av COVID-19 leder ofta till andningssvikt och lunginflammation1. Vissa patienter drabbas även av akut lungsvikt (ARDS). När lungorna inte längre kan förse kroppen med tillräckligt med syre, även med hjälp av mekanisk ventilation, är ECMO ett livräddande alternativ.

Denna metod användes även under föregående allvarliga influensaepidemier, såsom svininfluensan, och rekommenderas av världshälsoorganisationen (WHO) som en behandling för att främja återhämtning i de mest allvarliga fallen av COVID-19.

– ECMO i sig botar inte en patient, utan tekniken är utformad för att hjälpa läkare vinna värdefull tid så att de kan rädda liv. En patient kan vara ansluten till ECMO i flera veckor, men den rapporterade genomsnittliga tiden för patienter med COVID-19 är 10 dagar enligt Extracorporeal Life Support Organization (ELSO1), säger Stefan Schied, Product Manager på Getinge. – Dessa COVID-19-patienter befinner sig i ett så pass kritiskt tillstånd att endast ventilation och läkemedel inte räcker till för att hålla dem vid liv. Med ECMO vinner läkare värdefull tid så att de kan vidta korrekta åtgärder och ge patienternas lungor tid att läka, säger Stefan Schied.

Så här fungerar det

Beroende på konfiguration kan ECMO användas endast för lungstöd (som vid COVID-19) eller för både hjärt- och lungstöd. ECMO ersätter lungornas funktion genom att syresätta patientens blod utanför kroppen.

– Blod som innehåller en liten mängd syre och en hög koncentration av koldioxid lämnar kroppen via en kateter som placerats i en större ven. Katetern är ansluten till en oxygenator som tillsätter syre och avlägsnar koldioxid, förklarar Stefan Koch, Head of Training and Simulation Cardiopulmonary på Getinge. Han fortsätter:

– Så länge som patientens hjärta kan pumpa tillräckligt med blod, kan det syresatta blodet returneras till venerna. Denna procedur kallas för VV-ECMO och används vid akuta respiratoriska sjukdomar.

När patientens hjärta däremot inte klarar av att effektivt pumpa ut blod till kroppen, förs blodet som återvänder förbi hjärtat och pumpas direkt genom en stor artär (VA-ECMO).

Getinges produktportfölj

Vår breda och högkvalitativa portfölj omfattar ett urval av enheter och förbrukningsvaror som används för att tillhandahålla individuell och tillräcklig extrakorporealt hjärt- och/eller lungstöd, bland annat centrifugalpumpar, oxygenatorer, värmeenheter, slangar samt katetrar och kanyler. 

Cardiohelp är en av världens minsta transportabla hjärt-lungstödjande system och väger endast 11,5 kilo, vilket gör att det enkelt kan transporteras av en person. Cardiohelp-systemet är godkänt för luft- och marktransport.

– Skillnaden mellan vårt system och system från våra konkurrenter är att det är kompakt och integrerbart. Detta underlättar transport och hantering av systemet men gör det även lättare för patienter att använda systemet, förklarar Stefan Koch.

Oxygenatorn HLS Set Advanced är speciellt utvecklad för extrakorporealt livsstöd (VV-ECMO och VA-ECMO) i upp till trettio dagar (Centraleuropa). Den drivs och övervakas av Cardiohelp och kombinerar användarvänlighet med godkännanden som krävs för användning vid transport av patienter inom sjukhuset och mellan olika sjukhus.

Getinges andra alternativ för ECMO, PLS-systemet (Permanent livsuppehållande system) består av Rotaflow-konsolen (RFC). Rotaflow-drivenheten och PLS-satsen, en föransluten standardsats som består av PLS-i-oxygenatorn och centrifugalpumpen RF-32 som har integrerats i en slangsats. Systemet uppfyller kraven för utökad tillämpningstid i upp till 14 dagar.

Läs mer om Getinges lösningar för extrakorporeal membranoxygenering >>

Denna information är avsedd för en internationell publik utanför USA.

 

[1] COVID-19 Cases on ECMO in the ELSO Registry. ELSO Organization (https://www.elso.org/Registry/FullCOVID19RegistryDashboard.aspx) accessed May 19, 2020.

[2] Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected Interim guidance 13 March 2020. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/clinical/2020.4