Två liv räddade efter komplicerad operation i hybridoperationssalen

När en komplicerad perinatal hysterektomi skulle utföras vid universitetssjukhuset Karol Marcinkowski i Zielona Góra i Polen involverades halva personalstyrkan. Som tur var hade man en hybridoperationssal där experterna kunde samlas och genomföra en lyckad operation.

Hospital 1200x600Perinatal hysterektomi utförs vanligtvis endast av förlossningsläkare. I det här mycket speciella fallet vid universitetssjukhuset Karol Marcinkowski i Zielona Góra i Polen var diagnosen dock placenta percreta. Moderkakan växte över livmodermuskeln och vidare in i urinblåsa, urinledare och tjocktarm. Det fanns också risk för att moderkakan skulle kunna penetrera större blodkärl.

– I sådana här fall är mortaliteten hos mamman dessvärre extremt hög och vi befarade enorma blödningar och skador i bäckenområdet. Därför bestämde vi oss för att samla ihop ett tvärvetenskapligt team för att varje del av ingreppet skulle gå så bra som möjligt, säger medicine doktor Agata Kuszerska, chef för förlossnings- och gynekologiavdelningen.

Baby 250Universitetssjukhuset Karol Marcinkowski har en hybridoperationssal utrustad med Getinges Magnus Maquet-operationsbord och Maquet Moduevo-takförsörjningsenheter. Här kan både diagnostisering och behandling ske tack vare kombinationen med en toppmodern operationssal och ett bildsystem. På det här sjukhuset används ett angiografisystem.

– Tack vare att vi hade en hybridoperationssal kunde vi placera patienten i en position, och sedan behövde vi varken flytta eller transportera henne en enda gång under ingreppet. Experter från olika områden arbetade sida vid sida i en enda sal, säger Agata Kuszerska.

Sjukvårdsteamet kunde förhindra massiva blödningar genom att föra in donatorballonger i livmoderartärerna – små föremål som, när de är luftfyllda, kan reducera blodflödet.

– Sådan utrustning finns inte på vanliga förlossningsavdelningar, och normalt sett behövs den inte. Men i den här situationen kunde vi stänga livmoderkärlen omedelbart efter att vi fört in ballongerna, och därmed minska blödningen. Hybridoperationssalen möjliggör dessutom minimalinvasiv kirurgi. I vårt fall var det med hjälp av cystoskopi som vi kunde fastställa hur långt moderkakan hade trängt in i blåsan, berättar Agata Kuszerska. Urologerna markerade båda urinledarna och förberedde för reparation om dessa skulle råka skadas när vi avlägsnade livmodern och moderkakan. Vi hade även en kärlkirurg till hands om det skulle behövas.

Ingreppet gick bra, och även om det tog lite tid för patienten att återhämta sig så mår både hon och barnet bra idag.

– Jag träffade dem ett halvår efter ingreppet och det kändes jättebra att se dem – friska och glada. Nästan hälften av sjukhuspersonalen var involverad på ett eller annat sätt i hybridoperationssalen den dagen, och jag tror att det fick oss att inse hur värdefull den här lösningen verkligen är – att ha allt till hands på en enda plats där vi kan arbeta tvärvetenskapligt och rädda fler liv genom samlade insatser, sammanfattar Agata Kuszerska.

Getinges lösningar för hybridoperationssalen >>