Hybridoperationssalens första stjärnor

För tjugo år sedan, när Getinge började förse sjukhus med hybridoperationssalar tillsammans med samarbetspartners inom bildtagningssystem, hette de första stjärnorna AWIGS och VIWAS – ett operationsbord som kombinerades med ett bildtagningssystem. Träffa två medarbetare på Getinge som delar med sig av sina berättelser nu när Getinge firar tjugo år som en ledande drivkraft när det gäller framtiden för hybridoperationssalar.

AWIGS207 1200x627

I slutet av 90-talet, när Getinge började erbjuda banbrytande hybridoperationssalar var AWIGS namnet på operationsbordet och VIWAS var det system som kopplade ihop bordet med datortomografer, angiografisystem eller magnetresonanstomografer.

Thomas K 300Thomas Krickeberg, Application Specialist hos Getinge och tidigare operationssköterska, var inblandad i många av de tidiga installationerna eftersom han utbildade medicinska team i hur de skulle komma igång.

– Jag utbildade både kunder och Getinges personal samt stöttade vårt FoU-team. Jag såg hur kundernas behov förändrades mycket under dessa år, från att de i huvudsak utförde öppen kirurgi till en större efterfrågan på att utföra endoskopisk och bildbaserad kirurgi, minns Thomas.

En operationssal är en kritisk miljö, men tack vare att patienten aldrig behöver lyftas i hybridoperationssalen, inte ens när han heller hon måste förflyttas, blir det enklare att undvika risker. Traumapatienterna som kommer hit har dessutom ofta multipla skador, och i de absolut värsta fallen är det svårt att ens röra dem utan att utsätta dem för mer smärta.

Thomas förklarar:

– I hybridoperationssalen befinner sig patienten på samma yta under bildtagning och operation, vilket är säkert och skonsamt både för patienten och personalen. Detta kan rädda livet på många traumapatienter eftersom det snabbt ger detaljerad information om skadorna. 3D-bilderna granskas direkt och kirurgen kan återgå till operationen på en gång eller avbryta den beroende på vad bilderna visar. Det sparar mycket tid.

Under ett utbildningstillfälle ute hos en kund uppstod faktiskt en situation då en traumapatient togs in på sjukhuset, och Thomas fick vara delaktig i vården av patienten i den nyinstallerade hybridoperationssalen.

– Vi räddade livet på patienten, och det var inte bara för att vi använde en produkt – ett komplett kirurgiskt ingrepp utfördes i hybridoperationssalen. Även om jag älskar mitt nuvarande yrke kan jag ibland sakna att vara sjuksköterska. Att arbeta tätt tillsammans med våra kunder är därför en bra lösning för mig. Jag älskar det, säger Thomas.

En annan aspekt på hur hans kunskap kom till nytta var i samarbete med FoU-teamet.

Jan 300– Det var väldigt värdefullt att ha Thomas som instruktör, han gav oss tidigt fantastisk input baserat på kundernas faktiska behov så att vi kunde ta hänsyn till det i produktutvecklingen, minns Jan Donat Olszewski, Senior R&D Team Leader hos Getinge.

Jan har arbetat hos Getinge i 32 år nu och kallas ofta för ”Mr. AWIGS” av sina kollegor.

– Jag var projektledare samt Engineering Manager för både AWIGS och VIWAS, en stabil och pålitlig kombination av lösningar som var perfekta för hybridoperationssalen och tillförde stora medicinska fördelar.

Men eftersom behovet av att använda mer än ett bildtagningssystem växte med tiden och det inte var möjligt att använda samma glidskiva för att förflytta patienten mellan olika bildtagningssystem, fick AWIGS och VIWAS sina efterträdare. Och i dag berättar Jan att den viktigaste uppfinning som han har varit delaktig i att skapa faktiskt är de nya bordstopparna till glidskivan, den yta som patienten ligger på hela tiden, även om olika bildtagningsmetoder används.

– Under senare år har vi börjat erbjuda multifunktionella lösningar, vilket betyder just det: att vi kombinerar mer än ett bildtagningssystem med operationsbordet. Vi har ett helt nytt patientförflyttningssystem som heter PILOT. Själva kärnan i systemet är glidskivan, den pusselbit som gör det möjligt att utföra sömlösa förflyttningar.

PILOT lanserades ganska nyligen genom ett givande samarbete med Siemens Healthineers, och det är den perfekta lösningen för den flerfunktionella hybridoperationssalen.

– Det är ett patientorienterat förflyttningssystem som undanröjer hindren för att använda intraoperativ bildtagning med angiografisystem, datortomografer och magnetresonanstomografer när som helst under ingreppet. Den nya tekniken garanterar att patienten ligger kvar i den avsedda behandlingspositionen medan all bildtagning sker runtomkring, förklarar Jan.

Efter att ha tillhandahållit innovationer och utbildning för hybridoperationssalar i tjugo år är både Thomas och Jan överens: det finns mer att göra.

– Sömlös integration handlar om mer än att bara leverera en nyckelfärdig lösning. Det handlar om att optimera arbetsflöden och arbetsutrymmen, synkronisera komponenter och implementera internationella hygienstandarder i hela rummet. Varje hybridoperationssal är specialanpassad eftersom våra kunder har olika behov. Vi har stor erfarenhet efter att ha tagit fram dessa lösningar nu i tjugo år tillsammans med våra partners och kunder, och framtiden ser spännande ut, avslutar Thomas.

 

Läs också: Tjugo år av att bana väg för kirurgins framtid