INSIGHT underlättar hanteringen av COVID-19 på danska sjukhus

INSIGHT, Getinges lösning för patientflödeshantering, visar sig vara ett värdefullt verktyg i hanteringen av ett ökat patientintag.

INSIGHT ext

För sjukvårdspersonal och sjukhusledning har det aldrig varit viktigare att kunna ha en tydlig överblick över patienter och resurser. I Danmark används INSIGHT dagligen på fler än 275 avdelningar på 17 sjukhus och vårdinrättningar. Den ökade mängden tester och inläggningar på grund av COVID-19 och behovet av indikatorer på patienters infektionsgrad och ventilationsbehov har lett till att man justerat inställnings- och användarförfarandet för INSIGHT, så att sjukvårdspersonalen kan få den information de behöver.

– Lösningen är mycket modern och flexibel vilket gör det möjligt för våra kunder att snabbt anpassa sig till nya situationer och behov, säger Charlotte Enlund, Vice President Integrated Workflow Solutions på Getinge.

Sjukhusledningar använder sig av INSIGHT:s visualisering av data för att noggrant övervaka utvecklingen i antalet registrerade patienter, den övergripande belastningen och platskapaciteten på intensivvårdsavdelningarna – inte bara för ett enskilt sjukhus, utan för alla sammankopplade sjukhus i en region.

Data från INSIGHT skickas dagligen till de danska myndigheterna med information om antalet smittade patienter, samt antalet patienter som är i behov av intensivvård.

– INSIGHT är väsentlig för att våra kunder på ett framgångsrikt sätt ska kunna samordna och hantera kapaciteten på sjukhusen och förse sjukhusledningen och myndigheter med datastyrda hanteringsrapporter. Det ger dem kort sagt en giltig grund för att fatta beslut i en situation då åtgärder i rätt tid är avgörande,” säger Charlotte Enlund, Vice President Integrated Workflow Solutions.

INSIGHT förser i nuläget de danska regionerna med information om:

  • Antalet patienter som testats för COVID-19
  • Inkommande COVID-19-patienter och patienter som överförs mellan avdelningar och regionsjukhus.
  • Ventilatorlogistik
  • Antal COVID-19-patienter inom intensivvården
  • Distribution av intensivvårdskapaciteter
  • Kombinerade grafer för COVID-19 och andra hälsorelaterade problem

Stödjer modig sjukvårdspersonal världen över

Ett särskilt avsnitt på getinge.com tillhandahåller hjälp och vägledning samt praktisk information och råd om hur Getinges erbjudande kan hjälpa sjukvårdsinrättningar att hantera COVID-19.

Länk till Getinges resurscenter