Lyckad operation ledde till friheten för siamesiska tvillingar

En lyckad separation av siamesiska tvillingar är en fantastisk framgång. Men den efterföljande intensivvården är minst lika viktig och bara dagar efter operationen kämpade flickorna för sina liv. Efter flera månaders vård kunde flickorna trots allt skrivas ut som två egna individer, tack vare det medicinska teamets skicklighet och innovativ respiratorteknologi.

Banner

Som ledande specialistsjukhus i Kina ser Shanghai Children's Medical Center svåra sjukdomsfall dagligen. Men så en dag ställdes personalen inför något mycket ovanligt: siamesiska tvillingar som behövde separeras fyra månader efter födseln.

Redan innan födseln konstaterades vid en rutinkontroll på mödrahälsovården att tvillingarna var sammanvuxna. Föräldrarna tvekade aldrig, utan bestämde sig direkt för att behålla tvillingarna, och stod under noggrann övervakning och återkommande rådgivning från läkare under hela graviditeten.

Shanghai Children’s Medical Center

– När döttrarna föddes vägde de nätt och jämt fem kilo tillsammans. Föräldrarna gav dem namn som inspirerats av känslorna trygghet och lättnad, då de hoppades att systrarna skulle få en chans att övervinna sina svårigheter och kunna växa upp friska, berättar professor Jinfen Liu som ledde det medicinska team som genomförde operationen.

Magnet-tomografi, datortomografi och hjärtultraljudsundersökning visade att systrarna var sammanvuxna från bröstkorg till buk, i ett område som täcktes av 17 cm hud, från bröstbenets andra del till nedre delen av njurarna.

– Levern satt ihop, men de hade egna blodkärl och separata gallblåsor. De hade också var sitt hjärta omslutna i en gemensam hjärtsäck, och tester visade att flickornas matsmältningssystem var oberoende av varandra. Detta gav oss goda förutsättningar att utföra separationen, säger professor Liu.

Genom ett enastående samarbete mellan flera olika avdelningar på Shanghai Children's Medical Center överlevde de siamesiska tvillingarna separationen. De kunde nu påbörja resan mot ett liv av självständighet. Men trots operationens framgång var barnens organ ytterst ömtåliga och den postoperativa behandlingen blev avgörande för deras överlevnad.

– Flickornas framtida livskvalitet skulle komma att avgöras beroende av vår förmåga att förebygga infektioner i deras lungor samtidigt som vi arbetade med att reducera lungskador och att effektivt träna respirationsfunktionen, minns tvillingarnas intensivvårdsläkare Limin Zhu.

Den standardiserade postoperativa ventilationsbehandlingen visade sig vara otillräcklig för flickorna. Flera försök gjordes för att minska ett ökande tryck i lungorna och ett stigande koldioxidtryck i blodkärlen. Men de hade svårt att tolerera ventilationsbehandlingen och skulle snart riskera fatala lungskador och hög ansträngning för hjärta och kärl. Det var då teamet bestämde sig för att pröva en annan ventilationsmetod.

SERVOn

– Tack vare Getinges respiratorteknologi Neurally adjusted Ventilatory Assist (NAVA) kunde dessa problem effektivt undvikas. Den här teknologin kan dessutom minska tiden i respirator, eftersom nedtrappningen kan förkortas med 3–5 dagar jämfört med konventionell mekanisk ventilation, förklarar doktor Zhu.

Efter flera månaders vård och effektiv behandling kunde systrarna till slut skrivas ut från sjukhuset, för att precis som andra barn få växa och utvecklas i sina föräldrars sällskap.

– Det medicinska teamets skicklighet och den fantastiska NAVA-teknologin gjorde verkligen livsavgörande skillnad i det här fallet. Vi är så glada att ha kunnat ge tvillingarna en chans att leva sina liv i frihet, som de två individer de är, säger doktor Zhu.

-----

Läkarens yttranden och synpunkter är läkarens egna och återspeglar inte nödvändigtvis Getinges synpunkter. Produkten NAVA kan vara under ansökan för registrering i ditt land. Vänligen kontakta ditt lokala Getinge kontor för mer information.