Minskat matsvinn i sjukhusköket

Det blir allt tydligare hur människans sätt att leva belastar jordens resurser. Fler och fler riktlinjer tas nu fram för att minska denna påverkan. På regionsjukhuset Horsens i Danmark har man tagit flera kliv i rätt riktning som gett hoppfulla resultat, i ett av fallen genom att använda Getinges lösning för patientflödeshantering på ett innovativt och nytänkande sätt.

INSIGHT-coordinator-overviews-ward-capacity-001-NON-US-1
Enligt det danska miljö- och livsmedelsministeriet går så mycket som 30000 ton mat från sjukhus, sjukhuskafeterior och vårdhem direkt i soporna varje år. En ohållbar situation som man försökt bemöta på regionsjukhuset i Horsens.

Genom fem initiativ har man lyckats minska sin miljöpåverkan och samtidigt reducera sjukhusets kostnader . Ett av initiativen handlar om att endast förbereda den mat som verkligen behövs.

Ofta har kökspersonal svårt att få en total överblick över hur många patienter som behöver mat, samt vilka som är i behov av specialkost. Utan tillgång till denna information blir det en stor utmaning att veta hur mycket mat som behöver förberedas.

I Horsens löste man detta genom att ge köket tillgång till INSIGHT, en digital lösning för patientflödeshantering som tillhandahålls av Getinge.

”Vanligtvis används INSIGHT främst för att planera sjukhusets patientflöde, från det att patienten anländer och fram till utskrivningen. Då lösningen uppdateras i realtid har man ständig koll på exakt antal patienter på varje avdelning”, berättar Carin Kuylenstierna, ansvarig för Getinges system för patientflödeshantering.

Skärmar med denna information monterades i sjukhusköket, och dessutom kunde man där se vilka som behövde specialkost.

”Tidigare nåddes köket inte av information om att patienter med behov av specialkost blivit utskrivna förrän 3-4 dagar senare, så maten fick kastas eftersom patienterna redan hade lämnat sjukhuset. Detta var såklart slöseri med både mat, tid och pengar”, förklarar Carin Kuylenstierna.

INSIGHT spelade snabbt en viktig roll tillsammans med ett av de andra initiativen som gick ut på att använda sig av en så kallad ”matspringare”. Personen rörde sig tre timmar om dagen mellan de olika avdelningsköken och såg till att allt som behövdes fanns och fyllde på vid behov, istället för att köken traditionsenligt förberedde lite mer mat än vad som behövdes för att ha en buffert.

Med rätt information tillgänglig i köket kunde man nu:

  • reducera de dagliga menyalternativen
  • minska mängden förberedelse av ”buffert-mat”
  • servera förrätter och desserter individuellt

Tidigare förberedde man ofta stora portioner av förrätter och desserter som knappt rördes, med den individuella serveringen har man halverat produktionen av dessa rätter.

De andra tre miljövänliga initiativen i Horsens handlar om att använda ekologiska produkter, laga mer mat själva istället för att köpa in färdiga rätter, samt att sjukhuspersonal kan köpa med sig överbliven mat hem på fredagar till halva priset.

Horsens ligger i framkant och fortsätter sin hållbarhetsresa genom att hitta ännu fler möjligheter att minska matsvinnet. Nästa steg är att titta på olika sätt att minska sin förbrukning av engångsartiklar såsom tallrikar, bestick och muggar.

Bakgrund

2012 deklarerade det danska miljö- och livsmedelsministeriet att alla offentliga kök skulle bli 60 % ekologiska tills 2020. På regionsjukhuset i Horsens var man 2012 på 19 % och idag är 85 % av deras livsmedelsprodukter ekologiska. Läs mer om INSIGHT på Getinges hemsida.