Nya metoder för rengöring och desinficering av ventilatorutrustning

Getinges initiativ för att hjälpa kunder världen över bekämpa coronaviruset omfattar bland annat praktiska råd om rengöring och desinficering av ventilatorutrustning. Ett designteam har utvecklat en metod för anpassning av en standarddiskvagn så att den kan få plats med expirationskassetter från ventilatorer.

46 1200x600

– Efter COVID-19-utbrottet blev det uppenbart att desinficering av ventilatorrelaterad utrustning är ett kritiskt ämne. Som ansvarsfull partner ville vi agera snabbt genom att hitta olika sätt att hjälpa våra kunder använda befintlig utrustning, säger R&D Director Jonas Johansson.

Tillvägagångssättet för desinficering av ventilatorrelaterad utrustning varierar från land till land. Många steriltekniska avdelningar använder sig redan av särskilda vagnar och ställ, medan andra använder standarddiskdesinfektorer och kan därför behöva utföra rengöring och desinficering manuellt.

– Eftersom ventilatorer är en avgörande komponent i behandlingen av COVID-19-patienter leder manuell rengöring till att flödet för kritisk utrustning saktas ner, säger Marcus Samuelsson, Product Manager for Cleaning & Disinfection på Getinge, Växjö.

Han tillägger:

– Eftersom tid var en kritisk faktor undersökte vi vilken sorts utrustning de flesta av våra kunder hade tillgång till och fokuserade på att utveckla metoder för hur denna utrustning enkelt kunde anpassas för desinficering av expirationskassetter från våra ventilatorer.

Ett samarbete ingicks mellan designeffektivitetsteamet i Växjö, som leds av Ghazale Nilsson, och Martin Meyerhöffer och Johanna Stahlén från Getinges team i Solna där ventilatorerna tillverkas.

Tillsammans utvecklade teamen tre olika alternativ för användning av standarddiskvagnar för desinficering av expirationskassetter från ventilatorer, bland annat modellerna Servo-i, Servo-s, Servo-u, Servo-n och Servo-air.

Den gemensamma nämnaren för alla tre lösningar är användning av en återanvändbar anestesislang eller liknande.

– Vi är glada över att vår gemensamma expertis inom intensivvårdsbehandlingar och kirurgiska arbetsflöden kan hjälpa kunder hitta ett snabbt och effektivt sätt att hantera denna mycket stressande utmaning, avslutar Jonas Johansson.

För mer information om att rengöra och desinficiera expirationskassetter från ventilatorer, vänligen hör av dig till din lokala kontaktperson på Getinge.