Partnerskap, värde och innovation som möjliggör

Tillsammans med Region Västerbotten har Getinge talat på Medicinteknikdagarna 2019 och på Swedish Medtech’s innovationskonferens. Med temat ”Partnerskap, värde och innovation som möjliggör” berättade Elham Pourazar på Region Västerbotten och Johan Mälsjö från Getinge om hur de arbetar för ett lyckat samarbete mellan regionen och företaget. 

Modellen man utgår ifrån för ett effektivt och framgångsrikt partnerskap bygger på att utveckling-, test och utvärdering av nya lösningar sker direkt i vårdens vardag, på innovationskliniker. Lärdomarna sedan Västerbottens arbete startade 2016 har varit många, inklusive framgångsfaktorer för partnerskap, implementering för nyttiggörande, definitioner av värde och mätbara utfall, juridik för effektiva innovationspartnerskap, långsiktigt hållbara affärsmodeller och skalbarhet i innovationssatsningar. 

Västerbotten 4

Region Västerbotten är en av tre regioner utsedda till innovationsmotorer av Medtech4health som en del i ett strategiskt projekt med målet att höja takten på utvecklingsarbetet i vården. På lång sikt handlar det om att skapa professionella samarbetsformer och strukturer, så kallade Value Creating Partnership, som sträcker sig över vården, företag, patienter, anhöriga och akademi.

Läs mer om projektet innovationsmotorer här

Getinges samarbete med Region Västerbotten började när effektiviseringsbehov identifierades på akutvårdsavdelningen Mava, en av regionens sju innovationskliniker. En del av lösningen kunde erbjudas av Getinge i form av patientflödesverktyget INSIGHT. En viktig del av ett Value Creating Partnership är att kunna mäta värdet och det faktiska utfallet av projektet. För att göra detta har man definierat tre mätbara områden: patientnöjdhet, medarbetarnöjdhet och kostnadsbesparingar i form av mer vård per krona.

”För oss på Getinge är det viktigt att lyssna på kundens behov och att i partnerskapet skapa värde för kunden och deras patienter. Vi är mycket glada att få chansen att vara med i innovationsprojektet tillsammans med Region Västerbotten.” säger Johan Mälsjö, General Manager på Getinge Nordic.

Se videon om projektet Mava här

INSIGHT hjälper till att förbättra effektiviteten genom att optimera patientflödet och resursutnyttjandet, vilket i slutändan förbättrar patientupplevelsen med säkrare och effektivare patientflöden.

Läs mer om INSIGHT här