Produktutveckling som skapar hållbara resultat

Att utveckla innovativa produkter är en avgörande byggsten i Getinges strategi. EcoDesign innebär att produkterna utvecklas med utgångs-punkt i kundens, samhällets och miljöns bästa. Ett exempel på detta utvecklingsarbete är Getinges nya kabinett-diskdesinfektor 9100E-serien.

 

Diskdesinfektorer spelar en viktig roll i arbetet med att minska risken för infektionsspridning på sjukhus. För att skapa en produktserie optimalt anpassad till sitt syfte utvecklade därför Getinge den nya kabinett-diskdesinfektorn i nära samarbete med sjukhusen. Resultatet är en maskin som diskar med högsta kvalitet men med minimal miljöpåverkan.

En stor del av utvecklingsarbetet har skett på Getinges toppmoderna testlabb i Växjö. Här finns teknik för att bland annat kartlägga användningen av ånga, vatten och elförbrukning, vilket gör det möjligt att skapa produkter som drivs så energisnålt som möjligt.

”Hållbar produktutveckling är ett kärnelement och grundkrav för oss. Att utveckla produkter som är bättre för miljön, med till exempel spartankar för disk- och sköljvatten, är också bra för slutkunden eftersom det sparar tid och pengar för dem”, säger Jonas Johansson, R&D Manager i Växjö.

En viktig fördel med den nya kabinett-diskdesinfektorn är att den kan köras i ett sparfunktionsläge, där varmvatten återanvänds. Detta alternativ minskar inte bara förbrukningen av både vatten, el och rengöringsmedel i kommande diskcykler, utan förkortar dessutom disktiden med ner mot tio minuter. Genom att använda sparfunktionsläget reducerar sjukhusen den negativa inverkan på miljön som diskprocessen annars innebär samtidigt som de sparar tid och pengar.

”Den här produkten kombinerar bra design med smarta lösningar för en diskprocess av högsta kvalitet”, säger Björn Asking, Project Manager Global Sales på Getinge.

Den nya 9100E-serien är utvecklad för att vara användarvänlig med intuitiva och enkla instruktioner, vilket minimerar risken för felanvändning. Dessutom är maskinen ljudisolerad, vilket skapar en hälsosam arbetsmiljö.

Läs mer om hur våra diskdesinfektorer kan hjälpa dig.