St. Elisabeth-Hospital Leipzig sätter ny standard i operationssalen tillsammans med Getinge

St. Elisabeth-Hospital i Leipzig, Tyskland, öppnade officiellt sitt nya komplex av operationssalar i augusti 2018 och satte därmed en ny standard inom patientvård och arbetsförhållanden för operationsteam. De två nya operationssalarna är fullt utrustade av Getinge och lämpar sig för hela operationsspektrumet.

20180731_getinge _leipzig_0049_RGB_A3_100 1200x627

Redan 2009 valde St. Elisabeth-Hospital att låta Getinge utrusta en av sina operationssalar. Sedan dess har de två organisationerna haft en varaktig och förtroendefull samverkan, så St. Elisabeth-Hospital bestämde sig för att åter samarbeta med Getinge i byggandet av de nyligen planerade operationssalarna.

Gotthard Knoll, MD, chef för traumakirurgi och ortopedi på St. Elisabeth-Hospital, var med när den första gemensamma operationssalen byggdes 2009 och gläder sig över att få arbeta med Getinge igen:

20180731_getinge _leipzig_0102 300x200”Våra nya operationssalar är utrustade efter de bästa tekniska standarderna. Det ger så många fördelar, som att vara uppkopplad till Picture Archiving and Communication System (PACS) och klinikens informationssystem. Nu har vi inte bara tillgång till all viktig patientinformation utanför operationssalen, utan också direkt under operationen. Det kan vara en avgörande faktor, särskilt om det plötsligt uppstår problem under en operation.”

Det nya komplexet av operationssalar är unikt eftersom det helt och hållet är skräddarsytt för läkarna och sjuksköterskorna som arbetar där. Kombinationen av toppmodern teknik och många funktionella och estetiska detaljer tar också hänsyn till patienternas välbefinnande: stora väggmålningar, ett särskilt koncept för belysning och installationen av ett ljudsystem hjälper patienten att känna sig mer avslappnad i en ovan situation. Allt detta bidrar till en fin atmosfär.

”Jag har arbetat på St. Elisabeth-Hospital i nästan 13 år nu. Det finns en mycket speciell atmosfär här som kännetecknas av sjukhusets medicinska kompetens och medmänsklighet. Jag uppskattar verkligen hur alla olika yrkesgrupper här samverkar med varandra i det dagliga arbetet”, förklarar dr Knoll.

Det tog lite mer än ett år att planera och implementera projektet.

”Tack vare ett nära och förtroendefullt samarbete med kliniken, korta avstånd och en direktlinje till beslutsfattarna kunde vi arbeta mycket effektivt. Resultatet är ett operationssalskomplex som förmodligen bara finns i den här formen, i Tyskland, på St. Elisabeth-Hospital i Leipzig”, säger Olaf Barthel, som arbetar för Getinge Surgical Workflows försäljningsavdelning (syd) och spelade en viktig roll redan i projektet 2009.

Dr Knoll värdesätter investeringen som St. Elisabeth-Hospital har gjort:

”Jag är tacksam för att vår sjukhusledning skapar den arbetsmiljö som krävs för att vi ska kunna uppnå utmärkta medicinska resultat. Inom mitt yrke finns det inget som överträffar att se en patient återvinna sin lycka och rörlighet.”