Tjugo år av att bana väg för kirurgins framtid

De senaste tio åren har Getinge varit en ledande drivkraft inom hybridoperationssalar, en plats som gör det möjligt för läkare att ställa diagnoser och behandla patienter på en och samma plats. Men redan tio år innan dess var vi redan banbrytande på området. Det kallades bara för något annat på den tiden: bildbaserad kirurgi. 2019 kan Getinge alltså fira tio plus tio år som en ledande drivkraft när det gäller framtiden för hybridoperationssalar.

Hybrid OR 1200x627

Hybridoperationssalar erbjuder helt nya medicinska möjligheter genom att en toppmodern operationssal kombineras med bildtagningssystem, såsom angiografisystem, datortomografer eller magnetresonanstomografer. När man kombinerar mer än ett bildtagningssystem med en operationssal förvandlas hybridoperationssalen till en banbrytande, flerfunktionell hybridoperationssal.

Thomas-SchneiderNEW 300x350– När vi började erbjuda de här lösningarna 1999 var det faktiskt en kund som sökte upp oss eftersom vi hade hybridoperationssalens hjärta – operationsbordet, minns Thomas Schneider, Vice President Global Product Management på Getinge.

Kundens efterfrågan var tydlig – de behövde mer och bättre realtidsinformation under pågående operation, framför allt gällande vad som försiggick inne i patienten. Och de behövde få den informationen utan att tvingas lyfta eller flytta på patienten.

Getinge inledde ett samarbete med världsledande leverantörer av bildtagningssystem för att ta fram en helhetslösning och bästa möjliga arbetsmiljö för läkare, där de skulle kunna ställa diagnoser och behandla patienter på en och samma gång.

– Under åren har våra lösningar hybridoperationssalar kommit att innefatta allt mer – såsom modulära salsystem, integrationssystem för operationssalar, operationsbelysning, takhängda enheter, anestesimaskiner och mekaniska ventilatorer. Hybridoperationssalen är verkligen en komplett lösning, säger Thomas Schneider.

Hybridoperationssalar erbjuder flera olika interdisciplinära användningsområden, men även möjlighet att utföra konventionella procedurer, på ett mycket kostnadseffektivt och flexibelt sätt.

Klaus Christian 300– Nyckeln är att man ska kunna använda utrymmet och utrustningen på ett optimalt sätt för att därigenom maximera operationsdrifttiden och användningen av dyr utrustning som bildtagningsteknik, som även kan användas för diagnostikprocedurer som inte är direkt kopplade till operation, förklarar Klaus Christian, som har lett Getinges hybridoperationssalsteam under de senaste tio åren.

Samtidigt förbättras utfallen för traumapatienter avsevärt i en hybridoperationssal, eftersom det då krävs färre transporter mellan olika avdelningar och medicinska team. Eftersom patienten får ligga kvar i den sterila operationssalen minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Dessutom undviker man upprepade operationer eftersom läkarna kan se direkt om den pågående operationenär framgångsrik, vilket innebär att en mindre mängd narkosmedel behövs.

– Det är helt enkelt ett säkert utrymme där du har allt du behöver för att ge patienten bästa möjliga vård. Bildtagningssystemen gör det osynliga synligt, och det medicinska teamet kan fortsätta med procedurerna utan att utsätta patienten för risker genom att flytta på honom eller henne, säger Klaus.

Thomas-Reichenbach 300Även patienter som är inbokade för rutinprocedurer har nytta av att behandlas i en hybridoperationssal.

– Till exempel kan tydlig intraoperativ visning av tumörer förbättra tumörresektioner, minimera risken för skador på frisk vävnad och ge bättre patientutfall, förklarar Thomas Reichenbach, Senior Product Support Manager Hybrid OR Solutions på Getinge.

 Han fortsätter:

– Även om vi har kunnat erbjuda den här lösningen i tjugo år nu ser vi den fortfarande som kirurgins framtid: det är verkligen en miljö där möjligheterna blir allt fler. Med över 1 350 sålda hybridoperationssalar världen över har vi samlat på oss omfattande erfarenheter, och vi ser fortfarande en enorm potential i att skapa ännu mer värde i hybridoperationssalarna tillsammans med våra samarbetspartners inom bildtagningssystem och våra kunder. Det är en pågående, spännande resa där vi kommer att fortsätta ligga i framkant, fortsätter Thomas Reichenbach.

 

Läs mer om Getinges lösningar för hybridoperationssalar