Ämne: Anestesi

×

Anestesins ABC och Getinges lösningar

För många människor är tanken på narkos – det vill säga anestesin – inför operationen minst lika oroande som själva det kirurgiska ingreppet. Då är det viktigt att känna till att generell anestesi är en mycket säker procedur, och att Getinges maskiner är konstruerade för att erbjuda högkvalitativ ventilation under narkosen.

Läs nyhet

Bästa möjliga anestesivård för alla patienter

Varje år genomgår 230 miljoner patienter världen över större kirurgiska ingrepp under anestesi. Eftersom lungorna löper stor risk att skadas under anestesi är det en viktig uppgift att undvika potentiella postoperativa komplikationer.

Läs nyhet