Ämne: Hållbarhet

×

Minskat matsvinn i sjukhusköket

Det blir allt tydligare hur människans sätt att leva belastar jordens resurser. Fler och fler riktlinjer tas nu fram för att minska denna påverkan. På regionsjukhuset Horsens i Danmark har man tagit flera kliv i rätt riktning som gett hoppfulla resultat, i ett av fallen genom att använda Getinges lösning för patientflödeshantering på ett innovativt och nytänkande sätt.

Läs nyhet

Produktutveckling som skapar hållbara resultat

Att utveckla innovativa produkter är en avgörande byggsten i Getinges strategi. EcoDesign innebär att produkterna utvecklas med utgångs-punkt i kundens, samhällets och miljöns bästa. Ett exempel på detta utvecklingsarbete är Getinges nya kabinett-diskdesinfektor 9100E-serien.

Läs nyhet