Ämne: Hållbarhet

×

Produktutveckling som skapar hållbara resultat

Att utveckla innovativa produkter är en avgörande byggsten i Getinges strategi. EcoDesign innebär att produkterna utvecklas med utgångs-punkt i kundens, samhällets och miljöns bästa. Ett exempel på detta utvecklingsarbete är Getinges nya kabinett-diskdesinfektor 9100E-serien.

Läs nyhet