Ämne: Infektionsprevention

×

Getinge hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att reducera antalet endoskoprelaterade infektioner

Getinges engagemang för att rädda liv och för att trygga patienternas säkerhet inkluderar även endoskopiska procedurer. Även om flexibla endoskop i jämförelse med traditionella kirurgiska instrument involverar en ökad risk för infektion hos patienten finns det åtgärder som kan vidtas för att undvika potentiella hälsorisker. T-DOC Endo hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att reducera endoskoprelaterade infektioner genom att säkerställa korrekt hantering av de komplexa endoskopen.

Läs nyhet