Ämne: INSIGHT

×

Sveriges första INSIGHT-installation ska digitalisera patientflödet

I Region Värmland pågår ett pilotprojekt där man är först i Sverige med att koppla in Getinges digitala patientflödessystem INSIGHT på Sjukhuset i Torsby, två vårdcentraler och två kommunala verksamheter. Utöver lättöverskådlig realtidsinformation om alla patienter, är förhoppningen att även kunna nyttja systemet för att minska onödig belastning på slutenvården.

Läs nyhet

Minskat matsvinn i sjukhusköket

Det blir allt tydligare hur människans sätt att leva belastar jordens resurser. Fler och fler riktlinjer tas nu fram för att minska denna påverkan. På regionsjukhuset Horsens i Danmark har man tagit flera kliv i rätt riktning som gett hoppfulla resultat, i ett av fallen genom att använda Getinges lösning för patientflödeshantering på ett innovativt och nytänkande sätt.

Läs nyhet