Ämne: Sjukhus

×

Anestesins ABC och Getinges lösningar

För många människor är tanken på narkos – det vill säga anestesin – inför operationen minst lika oroande som själva det kirurgiska ingreppet. Då är det viktigt att känna till att generell anestesi är en mycket säker procedur, och att Getinges maskiner är konstruerade för att erbjuda högkvalitativ ventilation under narkosen.

Läs nyhet

Minskat matsvinn i sjukhusköket

Det blir allt tydligare hur människans sätt att leva belastar jordens resurser. Fler och fler riktlinjer tas nu fram för att minska denna påverkan. På regionsjukhuset Horsens i Danmark har man tagit flera kliv i rätt riktning som gett hoppfulla resultat, i ett av fallen genom att använda Getinges lösning för patientflödeshantering på ett innovativt och nytänkande sätt.

Läs nyhet