Uppfinna behandlingar som räddar liv

Den svensk-kanadensiske forskaren Christer Sinderby är mannen bakom Getinges patenterade Neurally Adjusted Ventilatory Assist-teknik (NAVA). NAVA använder sig av patientens egen andningsdrift för att styra andningsstödet, något som har tagit mekanisk ventilation till en helt ny nivå och hjälpt för tidigt födda barn att överleva.

Christer 1200x600

– Det är som EKG, fast för andning, säger Christer. Att använda NAVA vid mekanisk ventilation är som att använda EKG i kombination med ett stetoskop vid övervakning av hjärtfunktionen. Båda teknikerna grundas på elektriska signaler och större precision.

Blåsande luft har varit drivkraften i det mesta i Christer Sinderbys liv. Hans talang i att tämja havets vindar gjorde att han i sin ungdom kunde tävla mot några av världens bästa vindsurfare.

Christer 250  1Som forskare har hans förmåga att styra några få milliliters luft som blåses in i ett för tidigt fött barns små lungor gjort att han och hans fru Jennifer Beck vunnit ett gott anseende i hela den medicinska världen. Nyligen bidrog NAVA till att hjälpa ett för tidigt fött barn i Japan att överleva, barnets vikt vid födseln var endast 258 gram.

– Det är självklart svårt att synkronisera en ventilator och snabba andetag på endast 2–3 milliliter luft. Vi har klarat av att använda barnets egen andningsdrift för att uppnå denna synkronisering, förklarar Christer. Det fina med NAVA är att det kan underlätta andningen för alla typer av patienter, från för tidigt födda barn på några få hundra gram till överviktiga 90-åringar.

NAVA har sedan mitten av 1990-talet, då denna teknik uppfanns, uteslutet använts av Getinge. Sedan 2003 arbetar Christer Sinderby som forskare vid Keenan Research Centre for Biomedical Science vid University of Toronto, i Kanada.

– Vad NAVA gör är i princip att ansluta patientens hjärna till ventilatorn, säger Christer. Enheten använder sig av samma elektriska signal som aktiverar diafragman som styr rytmen, djupet och längden i andningen. Det innebär att ventilatorn är kontinuerligt fullt synkroniserad med patientens egna andningsförsök.

Den elektriska urladdningen från diafragman fångas av en speciell Edi-kateter som placeras i matstrupen och som även fungerar som en matningssond.

– Eftersom det är patientens egen fysiologiska signal som styr tidalvolymen och andningsmönstret, främjar NAVA lungskyddande spontanandning och minskar risken för att för mycket eller för lite luft blåses in i lungorna. NAVA levererar helt enkelt det patienten behöver.

Christer 250  2– Med traditionell mekanisk ventilation är det ofta enklare att ”stänga ner” en svårbehandlad patient med hjälp av sedering än att finjustera ventilatorn så ett den levererar den rätta tidalvolymen och tidalfrekvensen, tillägger Christer. Det är detta vi vill undvika.

NAVA är oberoende av luftläckage och underlättar även icke-invasiv ventilation med näsmask eller näspinnar. Det är ett mycket bekvämare alternativ än intubation av patienten.

1999 var den innovativa NAVA-tekniken så anmärkningsvärd att detta publicerades i den prestigefyllda medicinska tidskriften Nature Medicine.

– Jag tror att vi fortfarande är de enda forskare som fokuserar på ventilationsteknik som publicerats i den tidskriften, säger Christer.

Christer Sinderby och Jennifer Beck är fortfarande engagerade i att förbättra kapaciteten hos Getinges mekaniska ventilatorer.

– Vi fokuserar på ventilationslösningar som kommer att ha förverkligats inom 5–10 år. Getinges tålamod med att vänta på långsiktiga resultat, något som är ett måste inom medicinsk forskning, har banat väg för ett partnerskap med ömsesidig respekt för företagsmässiga och vetenskapsmässiga perspektiv, avslutar Christer.

Läs mer om NAVA